Onze webshop is vanaf nu officieel biologisch!

Sinds deze week is ons bedrijf officieel biologisch gecertificeerd! Na weken zwoegen was het afgelopen dinsdag dan eindelijk zover: er staat een stempel op ons bedrijf en wij ontvingen ons eerste bio-certificaat van controle-instantie SKAL! Dat bio-certificaat garandeert dat jouw biologische wijnen ook écht biologisch zijn. Achter dat groene bio-keurmerkje op je fles gaat namelijk een hele papierwinkel schuil. Hoe zat het ook alweer met biologisch? Waar staat dat ook alweer voor? Ik leg het je hieronder kort uit.

Bio is meer dan een keurmerk: het is wetgeving
De term “biologisch” is wettelijk beschermd. Sterker nog: bio is wetgeving en geen keurmerk. Waar veel keurmerken door private partijen in het leven worden geroepen, is het biokeurmerk een wettelijk gereguleerd systeem. Het is EU-wetgeving en in Nederland controleert en handhaaft SKAL de biologische sector. Ze controleren de hele keten in samenwerking met soortgelijke instanties in andere landen. Als wijnhandelaar moeten wij dus biologische certificaten kunnen overleggen van de wijnen die wij verkopen. Onze wijnboeren ontvangen deze van hun lokale controle-instantie. Je wijn wordt dus twee keer gecontroleerd voordat hij op de markt komt! Als je meer wilt weten over bio en wijnen, lees dan het artikel “Wat is biologische wijn?” elders op onze website. Daar vind je meer feiten en info over biologische wijn.

De wereld op zijn kop
In het handboek dat wij hebben gemaakt laten wij SKAL zien hoe wij de wijnen die bij ons binnenkomen controleren. (Dat is trouwens het eerste handboek in ons handboekloze bedrijf!) Zo’n handboek komt neer op het beschrijven van allerlei processen en administratieve handelingen waarmee wij aantonen dat wij bij de juiste partijen inkopen.

Gedoe, zo zou je het ook kunnen zeggen. Maar we hebben het er graag voor over, want wij geloven in bio. Ondanks alle administratieve toestanden is dit de manier waarop we (minimaal) landbouw zouden moeten bedrijven, daar zijn we nog steeds van overtuigd. Zelfs na tig formulieren en een aantal dikke rekeningen van de SKAL blijven we voorstander van deze vorm van landbouw. Ik vind het wel vreemd dat bio-bedrijven van alles moeten ‘bewijzen’ en dat gangbare bedrijven schijnbaar zonder vragen hun gang kunnen gaan. Dat is toch de wereld op zijn kop?

Hoe dan ook, voordeel is dat wij nu ook aan andere gecertificeerde bedrijven kunnen gaan leveren en dat jij zeker weet dat de wijn van de BiologischeWijnwinkel ook écht bio is! Proost!